Giấy Than

14518993283994_giay-than-09b
Mã SP: GTAD
14518993826800_giay-than-18b
Mã SP: GT18B
14518995559083_giay-than-tl
Mã SP: GTTL